Input:

25/1952 Sb., Vládní nařízení o sloučení národních dopravních podniků "Československá plavba labská, národní podnik" a "Československá plavba oderská, národní podnik" Garance

č. 25/1952 Sb., Vládní nařízení o sloučení národních dopravních podniků "Československá plavba labská, národní podnik" a "Československá plavba oderská, národní podnik"
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1952
o sloučení národních dopravních podniků „Československá plavba labská, národní podnik“ a „Československá plavba oderská, národní podnik“.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 odst. 2 zákona č. 311/1948 Sb., o národních dopravních podnicích, ve znění zákona č. 148/1950 Sb.:
§ 1.
(1) Národní dopravní podniky „Československá plavba labská, národní podnik“ a „Československá plavba oderská, národní podnik“ se