Input:

25/1950 Sb., Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti Garance

č. 25/1950 Sb., Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
ZÁKON
ze dne 22. února 1950,
kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Lhůta k podání žádosti o