Input:

25/1947 Sb., Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie Garance

č. 25/1947 Sb., Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. února 1947
o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. I, č. 4 zákona ze dne 26. května 1936, č. 144 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech:
§ 1.
(1) Vojenská služba se započítává do právní služby předepsané pro zápis do seznamu advokátů polovinou.
(2) Kandidátům advokacie, kterým bude zkrácena doba právní služby, předepsaná pro zápis do seznamu advokátů, podle § 5, odst. 1 zákona ze dne 16. října 1946, č. 201 Sb., o úpravě některých otázek týkajících se advokacie, se započítává vojenská služba podle tohoto nařízení jen, pokud tím nebude doba předepsané právní služby u advokáta zkrácena celkem o více než 1 1/2 roku.
(3) Kandidátům advokacie, kterým bude zkrácena doba právní služby, předepsaná pro zápis do seznamu advokátů, podle § 5, odst. 2 uvedeného zákona, se započítává vojenská