Input:

25/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé Garance

č. 25/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o sjednocení celního práva na území republiky Československé
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 23. června 1945
o sjednocení celního práva na území republiky Československé.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Pro československé celní území platí výhradně celní právo platné dne 29. září 1938, zejména celní zákon ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a všeobecný celní sazebník pro československé