Input:

243/1948 Sb., Vyhláška o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. světovém poštovním kongresu Garance

č. 243/1948 Sb., Vyhláška o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. světovém poštovním kongresu
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19. října 1948
o Úmluvě a ujednaných sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. Světovém poštovním kongresu.
Podle § 1, písm. e) zákona ze dne 21. července 1948, č. 214 Sb., o sbírkách zákonů vyhlašuji:
Dne 5. července 1947 byly na XII. Světovém poštovním kongresu v Paříži sjednány tyto akty:
1. Světová poštovní úmluva se závěrečným protokolem, prováděcím řádem a ustanoveními o letecké dopravě listovní pošty se závěrečným protokolem k těmto ustanovením;
2. Ujednání o cenných psaních a cenných krabicích se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;
3. Ujednání o poštovních balících se závěrečným protokolem, prováděcím řádem a ustanoveními o letecké dopravě poštovních balíků se závěrečným protokolem k těmto ustanovením;
4. Ujednání o zásilkách na dobírku s prováděcím řádem;
5. Ujednání o poštovních