Input:

243/1946 Sb., Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské Garance

č. 243/1946 Sb., Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 17. prosince 1946
o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské.
Podle § 3, odst. 1, č. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 79 Sb., o zatímní úpravě