Input:

242/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění Garance

č. 242/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. listopadu 1948,
jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 279, odst. 4 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění (dále jen „zákon“):
§ 1.
Ustanovení §§ 151, 241 až 245,