Input:

24/1947 Sb., Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům Garance

č. 24/1947 Sb., Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. února 1947
o náhradách příslušejících porotcům.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 23 zákona ze dne 10. prosince 1946, č. 232 Sb., o porotních soudech:
§ 1.
(1) Porotci, který vykonal svou povinnost, přísluší, nebydlí-li v místě, kde porotní soud zasedal, náhrada skutečně vzniklých jízdních výloh, a to v nejvyšší částce rovnající se jízdnému veřejnými dopravními prostředky o pravidelných spojích III. třídy vozové nebo II. třídy lodní, jakož i náhrada za nocleh a stravu v nejvyšší částce 100 Kčs denně.
(2) Porotci, kteří jsou odkázání na příjem z