Input:

24/1946 Sb., Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským Garance

č. 24/1946 Sb., Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22.ledna 1946
o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
§ 1.
(1) Do 30.června 1946 přísluší konati hlavní přelíčení o zločinech a přečinech, přikázaných podle platného práva soudům porotním, sborovému soudu první stolice.
(2) Hlavní přelíčení budiž konáno před sborem čtyř soudců, z nichž jeden předsedá.
§ 2.
(1) O hlavním přelíčení a opravných prostředcích proti rozsudkům v něm vyneseným platí ustanovení hlavy XVIII trestního řádu ze dne 23.května 1873, č. 119 ř. z.,a zákonné předpisy je doplňující, jakož i