Input:

239/1948 Sb., Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky Garance

č. 239/1948 Sb., Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. října 1948
o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1.
(1) Na paměť třicetiletého trvání Československé republiky se razí 1 000 000 kusů pamětních stříbrných stokorun (dále jen „pamětní stokoruny“).
(2) Pamětní stokoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní stokoruny je 14 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince je 31 mm.
(3) Na líci pamětní stokoruny je státní znak republiky Československé v ohraničeném poli, kolem něho v jedné řádce nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.
(4) Na rubu pamětní stokoruny je symbolická postava v pohybu do výše, která zvedá pravou rukou vítězný prapor a v levé zdvižené ruce drží vavřínovou ratolest věnčící