Input:

235/1946 Sb., Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova Archiv

č. 235/1946 Sb., Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1946,
kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 1 zní:
„Na podporu soustavné elektrisace venkova, pokud takto podporované stavby jsou v souladu se zásadami celostátního plánování, povolují se na rok 1946 částka 16 000 000,- Kčs, na rok 1947 částka 80 000 000,- Kčs a na rok 1948 částka 100 000 000,- Kčs. Tyto částky buďtež až do vydání zákona o úpravě působnosti jednotlivých ministerstev zařazovány do rozpočtu ministerstva průmyslu.“
2. V § 2,