Input:

231/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu Garance

č. 231/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. prosince 1947,
jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 3 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:
§ 1.
Základní úkoly, stanovené zákonem č. 192/1946 Sb. (dále jen „zákon“) v oborech průmyslu, zemědělství a stavebnictví, které jsou dotčeny podstatnou změnou v předpokladech, za nichž byl dvouletý plán sestaven, způsobenou mimořádnými hospodářskými poměry a neúrodou v roce 1947, se nově upravují podle dalších ustanovení.
§ 2.
Základní úkoly v průmyslu.
Z úkolů, které zákon stanoví v § 2 jako základní úkoly pro průmysl na rok 1948, se dále uvedené úkoly nově upravují tak, že činí
a) ve výrobě báňské:
výroba koksu . . . . . . . . . . . . . . . . .4,840.000 tun,
těžba železné rudy . . . . . . . . . . . . . 1,290.253 tun;
b) ve výrobě energie:
výroba elektřiny . . . . . . . . . . . . .7.556,000.000 kWh,
výroba plynu . . . . . . . . . . . . . . . . 680,150.000 m3;
c) ve výrobě hutnické:
výroba surového železa . . . . . . . . . 1,508.500 tun,
výroba surové oceli . . . . . . . . . . . . 2,455.000 tun,
výroba válcovaných výrobků . . . . . 1,730.000 tun;
d) v průmyslu železa a kovu:
výroba železničních vagonů . . . . . . . . . .7.802 kusy,
výroba tramvajových vozů a trolejbusů . . . 135 kusů,
výroba hospodářských strojů hodnotu . . . . .1.448,195.000 Kčs,
při čemž činí zejména
výroba strojů na zpracování a přípravu půdy . 102.844 kusy,
strojů secích a sázecích . . . . . . . 16.100 kusů,
strojů sklizňových . . . . . . . . . . 49.607 kusů,
strojů na zpracování sklizně . . . . . 11.467 kusů,
strojů na přípravu krmiv . . . . . . . 55.023 kusy,
ostatních hospodářských strojů . . . . 65.318 kusů,
výroba odlitků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.000 tun,
výroba elektromotorů 0,5 do 25 kW . . . . . 270.000 kusů,
výroba motocyklů . . . . . . . . . . . . . . 70.250 kusů,
výroba radiopřijímačů . . . . . . . . . . . 200.000 kusů;
e) ve výrobě chemické:
výroba syntetických pohonných látek z převážně domácích surovin . . . . . . . . . . o 22 % více proti stavu v roce 1946,
výroba mazacích olejů . . . . . . . . . . . o 103 % více proti stavu v roce 1946,
výroba benzenu (benzolu) a homologů. . . . . o 44 % více proti stavu v roce 1946,
výroba fosforečných hnojiv . . . . . . . . . 314.165 tun,
výroba dusíkatých hnojiv . . . . . . . . . . 146.820 tun,
výroba kyseliny sírové . . . . . . . . . . . . 205.842 tuny,
výroba sody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102.400 tun,
výroba umělé střiže . . . . . . . . . . . . . . . 16.750 tun,
výroba umělého hedvábí . . . . . . . . . . . . .5.000 tun;
f) v průmyslu sklářském:
výroba dutého skla . . . . . . . . . . . . . 110.570 tun,
výroba plochého skla . . . . . . . . . . . . 17,000.000 m2,
výroba drobného skla . . . . . . . . . . . . 5.500 tun;
g) v průmyslu kamene, zemin a keramiky:
výroba cementu . . . . . . . . . . . . . . . o 6,6 % více, než bylo stanoveno předběžným rozvrhovým číslem pro rok 1948 („orientačním číslem“),
výroba cihel . . .