Input:

231/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu Archiv

č. 231/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1946,
jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:
§ 1.
(1) Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládního nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb., se mění takto:
„b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 165,- Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu.“
(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:
B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu.
 
Saz. čís.
Druh zboží
Stálá náhradní dávka
Vyměřovací základna
Tára pro vnitřní obaly
 
 
Kčs