Input:

230/1947 Sb., Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem Garance

č. 230/1947 Sb., Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 31. prosince 1947
o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem.
V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2