Input:

228/1947 Sb., Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti Garance

č. 228/1947 Sb., Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1947
o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 23, odst. 3 zákona ze dne 11. července 1947, č. 149 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
Členové Sboru národní bezpečnosti vykonávají přísahu tohoto znění:
„Přísahám na svou čest a svědomí při všem, co je mi svaté, že vždy budu věren a oddán Československé republice, jejímu lidově-demokratického ústavnímu zřízení, jejímu presidentu a její vládě; že vždy budu dbáti zákonů a nařízení republiky; že budu ochotně poslušen nařízení a příkazů svých představených a rozkazů svých velitelů; že budu přísně zachovávati úřední tajemství a že při