Input:

227/1949 Sb., Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze Garance

č. 227/1949 Sb., Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze
ZÁKON
ze dne 14. října 1949
o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Od počátku studijního roku 1949/50 se zřizuje v Praze vysoká škola politických a hospodářských věd.
§ 2.
(1) Vysoká škola politických a hospodářských věd v Praze má tři fakulty: hospodářskou, politicko-diplomatickou a společenských nauk.
(2) Je oprávněna udíleti akademické hodnosti.
(3) Její statut vydá ministr školství, věd a umění nařízením.
(4) Studijní a zkušební plány stanoví, jakož i studijní a zkušební řády vydá ministr školství, věd a umění v dohodě se zúčastněnými ministry.
§ 3.
Vysoká škola politická a sociální v Praze, vysoká škola věd hospodářských (vysoká škola obchodní) v Praze a vysoká škola sociální v Brně se ruší postupně