Input:

225/1949 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí Garance

č. 225/1949 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 7. října 1949
o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí.
Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje podle § 15 vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících, že vláda republiky