Input:

224/1946 Sb., Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně Garance

č. 224/1946 Sb., Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 3. prosince 1946
o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně.
Podle § 10, odst. 2 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona), vyhlašuji:
§ 1.
Ministerstvo dopravy jako železniční správní úřad v dohodě s