Input:

223/1948 Sb., Nařízení ministra financí o zahájení činnosti Investiční banky, platné do 31.12.1989 Archiv

č. 223/1948 Sb., Nařízení ministra financí o zahájení činnosti Investiční banky, platné do 31.12.1989
[zrušeno č. 158/1989 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 23. září 1948
o zahájení činnosti Investiční banky.
Ministr financí nařizuje podle § 13, odst. 1 a § 14, odst. 2 zákona ze dne 20. července 1948, č. 183 Sb., o Investiční bance:
§ 1.
Investiční banka, zřízená zákonem č. 183/1948 Sb., zahájí činnost dnem 1. října 1948.
§ 2.
Ustanovení § 7 a § 14, odst. 2 zákona ze dne 14. března 1934, č. 49