Input:

222/1948 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku Garance

č. 222/1948 Sb., Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 17. září 1948,
jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona:
§ 1.
Pro brance odvedené v roce 1948 a pro brance odvedené v dřívějších letech, kteří pro odklad presenční služby nebo pro odsunutí vojenského výcviku nastoupí do