Input:

221/1947 Sb., Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání Garance

č. 221/1947 Sb., Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení §§ 1 až 9 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu, platí přiměřeně do 31. prosince 1948.
Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem