Input:

220/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec Garance

č. 220/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. září 1948,
jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 20, odst. 1, poslední věty, § 255, odst. 1, písm. a) a § 255, odst. 2 zákona ze dne 15.dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění (dále jen „zákon“):
§ 1.
Dokud nenabude účinnosti ustanovení § 120, odst. 1 zákona, hradí zaměstnavatel a zaměstnanec [§ 2, odst. 1, písm. a) zákona] po jednotné polovině pojistného.
§ 2.
Zaměstnavatel hradí celý úrazový příspěvek podle ustanovení § 117, odst. 3, druhé věty zákona.
§ 3.
Dokud na