Input:

220/1947 Sb., Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948 Garance

č. 220/1947 Sb., Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení zákona ze dne 14. května 1947, č.