Input:

22/1951 Sb., Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem Garance

č. 22/1951 Sb., Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem
NAŘÍZENÍ
ministra zemědělství
ze dne 15. března 1951
o správě majetkové podstaty pozemkových reforem.
Ministr zemědělství nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 6 zákona č. 98/1950 Sb., o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění:
§ 1.
Pro správu majetkové podstaty pozemkových reforem (dále jen „majetková podstata“) platí zásady hospodářského plánování, zejména zásady hospodárnosti a likvidnosti pro plnění úkolů, jemuž majetková podstata slouží.
§ 2.
(1) Majetkovou podstatu spravuje ministerstvo zemědělství, a to odděleně od ostatního státního majetku.
(2) Náklady správy majetkové podstaty, jakož i osobní a věcné výdaje vzniklé prováděním předpisů o pozemkových reformách, se uhrazují z majetkové podstaty.
(3) Poukazovací právo, pokud jde o majetkovou podstatu, vykonává ministr zemědělství nebo zaměstnanci ministerstva zemědělství jím zmocnění.
(4) Na