Input:

219/1946 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží Garance

č. 219/1946 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1946
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a upravuje takto:
Text změn uveřejněn v částce 96/1946 Sb.
§ 3.
Toto nařízení