Input:

217/1947 Sb., Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947 Garance

č. 217/1947 Sb., Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1947
o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K státním starobním podporám vyplaceným v prosinci roku 1947 podle zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb., o státních starobních podporách, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 107 Sb. n. SNR, o dočasné úpravě státní starobní podpory, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 26.