Input:

214/1947 Sb., Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřičské služby ve služební třídě Ib. Garance

č. 214/1947 Sb., Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřičské služby ve služební třídě Ib.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1947
o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 3, § 5, odst. 2, § 7, odst. 1, § 9, odst. 1, § 21, odst. 1 a § 210 odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
(1) V oborech státní správy, v nichž jsou zřízeny podle příslušných předpisů kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ic, zřizují se kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib.
(2) Jako předběžné vzdělání podle příslušných předpisů a zároveň jako zvláštní podmínka pro ustanovení čekatelem v nově zřízených kategoriích úředníků měřické služby ve služební třídě Ib se stanoví absolvování střední školy a čtyřletých zeměměřických studií na vysoké škole technické, jakož i úspěšný výkon předepsaných státních zkoušek.
(3) Úředníci (čekatelé) měřické služby ustanovení doposud ve služební třídě Ic se převádějí, pokud vykazují předběžné vzdělání uvedené v odstavci 2, do kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib.
§ 2.
(1) Ustanovení vládního nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládního nařízení ze dne 10.