Input:

214/1946 Sb., Garance

č. 214/1946 Sb.,
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 27. listopadu 1946,
kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.
V dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, se opravují tyto chybné citace: