Input:

213/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě československo - francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii, podepsané v Paříži dne 6. srpna 1948, platné do 24.1.1975 Archiv

č. 213/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě československo - francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a ve Francii, podepsané v Paříži dne 6. srpna 1948, platné do 24.1.1975
[zrušeno č. 73/1975 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničních věcí
ze dne 20. srpna 1949
o Úmluvě československo-francouzské směřující k zamezení dvojího zdanění, které vyplývá z provádění dávek z majetku nebo z přírůstku na majetku zavedených v Československu a