Input:

210/1949 Sb., Nařízení ministra vnitra o zevním označení osob povolaných ke službě podle § 15, odst. 3 zákona o národní bezpečnosti, platné do 23.6.1955 Archiv

č. 210/1949 Sb., Nařízení ministra vnitra o zevním označení osob povolaných ke službě podle § 15, odst. 3 zákona o národní bezpečnosti, platné do 23.6.1955
[zrušeno č. 28/1955 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 14. září 1949
o zevním označení osob povolaných ke službě podle § 15, odst. 3 zákona o národní bezpečnosti
Ministr vnitra nařizuje podle § 15, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č.