Input:

210/1946 Sb., Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947 Garance

č. 210/1946 Sb., Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 11. listopadu 1946
o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky