Input:

204/1948 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění Garance

č. 204/1948 Sb., Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
ZÁKON
ze dne 19. července 1948,
kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení § 44, odst. 1 zákona ze dne 16. dubna 1948, č. 75 Sb., o volbách do Národního shromáždění, se mění a zní:
„(1) Uprázdní-li se mandát, nastupuje náhradník téže volební skupiny podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině téhož volebního kraje, v kterém byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil. Tohoto pořadí se může náhradník pro tento případ vzdáti. Není-li náhradníka nebo vzdá-li se svého pořadí i poslední