Input:

20/1946 Sb., Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách Garance

č. 20/1946 Sb., Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách
ZÁKON
ze dne 10. ledna 1946
o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) U dětí zaměstnanců uvedených v § 2, které studují na vysokých školách a jejichž vysokoškolské studium se zdrží přes dokončený 24. rok věku v důsledku uzavření českých vysokých škol nebo pro národní, politickou nebo rasovou persekuci, anebo v důsledku účasti na domácím nebo zahraničním odboji, prodlužuje se věková hranice 24 roků stanovená pro nárok na výchovné o dobu, která odpovídá době tohoto zdržení.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro nárok na příspěvek na výchovu nebo sirotčí pensi (článek I, § 8, odst. 1, a § 9, odst. 1, zákona č. 2/1920 Sb., o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance, a předpisy obdobné), při čemž podmínka studia s řádným prospěchem (článek I, § 8,