Input:

198/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě Garance

č. 198/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1950
o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
(1) Ředitelství státního dluhu v Praze, zřízené zákonem č. 686/1920 Sb., se zrušuje.
(2) Jeho působnost se přenáší na