Input:

197/1946 Sb., Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění Garance

č. 197/1946 Sb., Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění
ZÁKON
ze dne 17. října 1946
o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ústavodárné Národní shromáždění, jemuž podle čl. 1 ústavního zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 65 Sb., přísluší, aby dalo Československé republice novou ústavu, zvolí za sebe zvláštní výbor ústavní.
§ 2
Tento výbor bude míti 36 členů zvolených podle zásady poměrného zastoupení.
§ 3
(1) Ústavnímu výboru se ukládá, aby vypracoval návrh nové ústavy Československé republiky a zákonů a ústavou souvisících a předložit je k