Input:

194/1948 Sb., Zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních Archiv

č. 194/1948 Sb., Zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Působnost ministra a ministerstva školství a osvěty podle dekretu presidenta