Input:

19/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou nót ze dne 5.2. a 4.3.1948 Garance

č. 19/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou nót ze dne 5.2. a 4.3.1948
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. ledna 1949
o obchodní dohodě mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednané v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4. března 1948.
Obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná v Kodani výměnou not ze dne 5. února a 4.