Input:

181/1946 Sb., Vládní nařízení o konci letního času v roce 1946 Garance

č. 181/1946 Sb., Vládní nařízení o konci letního času v roce 1946
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. října 1946
o konci letního času v roce 1946.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 8. března 1946, č. 54 Sb., o letním čase:
§ 1.
Konec letního času v roce 1946 se určuje na den 7. října 1946 o třetí hodině letního času.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je