Input:

180/1947 Sb., Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, platné do 31.12.1949 Archiv

č. 180/1947 Sb., Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, platné do 31.12.1949
[zrušeno č. 266/1949 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14.října 1947
o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, rozloučeno nebo zrušeno smrtí manželovou a není-li podle posudku znaleckého pravděpodobno, že manželka je těhotná, může okresní