Input:

18/1951 Sb., Zákon o povolování náhradníků poslanců Garance

č. 18/1951 Sb., Zákon o povolování náhradníků poslanců
ZÁKON
ze dne 9. března 1951
o povolování náhradníků poslanců.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení § 44 zákona č. 75/1948 Sb., o volbách do Národního shromáždění, ve znění zákona č. 204/1948 Sb., se mění a zní:
㤠44.
Nastupování náhradníků.
(1) Uprázdní-li se mandát, povolá ministerstvo vnitra na návrh volební skupiny náhradníka z osob uvedených na jejích kandidátních listinách v téže volební