Input:

18/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, sjednané 2.10.1947 v Atlantic City Garance

č. 18/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, sjednané 2.10.1947 v Atlantic City
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1948
o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City.
V Atlantic City byla dne 2. října 1947 sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích, která zrušuje a ve stycích mezi smluvními vládami nahrazuje Mezinárodní úmluvu o telekomunikacích sjednanou dne 9. prosince 1932 v Madridě a vyhlášenou pod č. 23 Sbírky zákonů z r. 1934.
Mezinárodní úmluva o telekomunikacích ze dne 2. října 1947 byla dne 28.