Input:

18/1946 Sb., Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu, platné do 30.6.1950 Archiv

č. 18/1946 Sb., Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu, platné do 30.6.1950
[zrušeno č. 64/1950 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. ledna 1946
o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Pracovní poměry zaměstnanců nastoupivších presenční službu nebo vojenský výcvik příslušníků náhradní zálohy zůstávají zachovány a platí o nich obdobně ustanovení zákona ze dne 31. března 1925, č. 61 Sb., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních), s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1, § 4, odst. 2 a § 5, věty třetí a čtvrté.
§ 2.
(1) Zaměstnanci nemají v době, kdy vykonávají presenční službu (vojenský výcvik) nároku na dovolenou; doba presenční služby (vojenského výcviku) se však