Input:

179/1949 Sb., Vyhláška ministra dopravy o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě Garance

č. 179/1949 Sb., Vyhláška ministra dopravy o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 25. června 1949
o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě.
Podle § 10, odst. 2 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona), vyhlašuji tuto koncesní listinu:
§ 1.
(1) Ministerstvo dopravy jako železniční správní úřad uděluje v dohodě s ministerstvy národní obrany a financí podle § 162, odst. 1 železničního zákona Západomoravským elektrárnám, národnímu podniku v Brně koncesi k vybudování a provozu pouliční trolejbusové dráhy (dále jen „dráha“) v Jihlavě, skládající se z těchto tratí:
a) dvoustopé trati od hlavního nádraží na Masarykovo náměstí,
b) dvoustopé trati, odbočující v km 1,7/8 trati uvedené pod písm. a), probíhající v délce 2,8 km vnitřním městem a ústící v km 2,6/7 do trati uvedené pod písm. a),
c) jednostopé trati, odbočující v km 2,9 trati uvedené pod písm. b) a vedoucí v délce 2,4 km po silnici k