Input:

179/1947 Sb., Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní Garance

č. 179/1947 Sb., Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní
ZÁKON
ze dne 14.října 1947
o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
Čl. 1.
Ustanovení §§