Input:

178/1948 Sb., Vládní nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků Garance

č. 178/1948 Sb., Vládní nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. července 1948
o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 22a, odst. 4 zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona ze dne 12. června 1947, č. 115 Sb. (dále jen zákon):
§ 1.
(1) V obcích, kde stavební obnovu neprovádí zmocněnec pro obnovu ustanovený podle § 3, odst. 6 zákona, se úhrada nákladů na obnovu zemědělských usedlostí s pozemky o výměře nepřesahující 13 ha v oblasti řepařské, 16 ha v oblasti obilnářské, 20 ha v oblasti bramborářské a 30 ha v oblasti pastvinářské a rodinných domků uvedených v § 3, odst. 6 zákona opatřuje na přihlášku stavebníka podle ustanovení § 22a, odst. 1, 2 a 3 zákona a způsob státní podpory na obnovu těchto objektů se řídí týmiž ustanoveními.
(2) Stavebník učiní přihlášku podle odstavce 1 nejpozději do 14 dnů po místním ohledání, konaném v obci podle § 7, odst. 2 a 3 zákona, zemské (okresní) komisi pro obnovu, neučinil-li tak při tomto místním ohledání. Ve výměru o obnově podle § 8 zákona budiž uvedeno, kteří, stavebníci objektů