Input:

178/1947 Sb., Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení, platné do 30.6.1957 Archiv

č. 178/1947 Sb., Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení, platné do 30.6.1957
ZÁKON
ze dne 15.října 1947
o částečné změně sazby daně z obohacení.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K dani z obohacení (dědické a darovací) podle sazby připojené k zákonu ze dne 12.srpna 1921, č. 337 Sb., o dani z obohacení, se vybírá přirážka, která činí:
a) dvacetpět procent u nabytí podrobených dani podle první až třetí třídy sazby, u první a druhé třídy se však vybírá jen k dani, připadající na část nabytí, která převyšuje hodnotu 2 000 000,- Kčs,
b) padesát procent u nabytí podrobených dani podle čtvrté až šesté třídy téže sazby.
(2) Přirážka podle odstavce 1 jest součástí daně z obohacení.
(3) Od přirážky jsou osvobozena nabytí, pro něž přísluší sleva na dani z obohacení podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 30.ledna 1947, č. 13 Sb., o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za