Input:

171/1949 Sb., Nařízení ministra vnitra, jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků SNB, platné do 24.4.1961 Archiv

č. 171/1949 Sb., Nařízení ministra vnitra, jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků SNB, platné do 24.4.1961
[zrušeno č. 35/1961 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra vnitra
ze dne 7. června 1949,
jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků
příslušníků Sboru národní bezpečnosti.
Ministr vnitra nařizuje podle § 6 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 286 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
Služební přísaha.
(1) Příslušníci Sboru národní bezpečnosti (dále jen „Sbor“) vykonávají při nastoupení služby tuto služební přísahu:
„Já, občan lidově demokratické republiky Československé, přísahám, že budu vždy čestným, statečným, ukázněným a bdělým příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, budu přísně zachovávat a střežit služební a státní tajemství a bezpodmínečně plnit uložené mi povinnosti a rozkazy svých velitelů a nadřízených.
Přísahám, že budu do posledního dechu věren a oddán Československé republice, jejímu lidu, lidově demokratickému zřízení a jejím zákonům, presidentu republiky a vládě.
Přísahám, že budu bránit vždy a všude, mužně a neochvějně, nešetře své krve ani života, bezpečnost státu, bezpečnost všech jeho občanů, lidově demokratické zřízení a revoluční vymoženosti pracujícího lidu, vedeného dělnickou třídou k socialismu.
Jestliže poruším slavnostní přísahu, nechť mne postihne tvrdý trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu.
Tak přísahám.“
(2) Přísaha se vykoná tak, že přísahající opakuje předčítanou přísahu a stvrdí ji podáním ruky tomu, kdo přísahu přijímá. Konají-li příslušníci Sboru přísahu v