Input:

171/1948 Sb., Garance

č. 171/1948 Sb.,
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 9. července 1948
o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví.
V ustanovení § 4, odst.