Input:

170/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948 Garance

č. 170/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle článku VII. zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 1. června 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948.
 
Zápotocký v. r.
 
(Překlad.)
Dodatková dohoda k obchodní úmluvě československo-francouzské ze dne 2. července 1928.
Očekávajíce uvedení v platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednané v Ženevě 30. října 1947, obě smluvní strany se takto dohodly:
Článek I.
Smluvní cla uvedená v seznamech A a C obchodní dohody ze dne 2. července 1928 a ustanovení Závěrečného protokolu této dohody (k článku I. a k článku II), jakož i smluvní cla se všemi sazebními ustanoveními, stanovenými v dodatkových dohodách k této dohodě, a to v:
 
dodatkové dohodě z
10. ledna 1930