Input:

17/1956 Sb., Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952 Garance

č. 17/1956 Sb., Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. března 1956
o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952.
Na VII. zasedání smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu v Ženevě byla dne 7. listopadu 1952 sjednána Mezinárodní úmluva o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu.
Podle svého článku XI nabyla tato úmluva účinnosti třicátým dnem po dni, kdy byla složena patnáctá listina o ratifikaci, přijetí či přístupu, t. j. dnem 20. listopadu 1955.
Vláda projevila svým usnesením ze dne 14. září 1955 souhlas s přístupem Československé republiky k této úmluvě. President republiky ratifikoval tuto úmluvu dne 22. října 1955 a ratifikační listiny byly